This is an example of a HTML caption with a link.
SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

Нанотехнологии за обучение по науки (NTSE)


Обобщение на проекта NTSE
В последните години множество проучвания показаха изключителен спад в интереса на младите хора към ключови научни изследвания. Актуални данни на OECD показват, че през последното десетилетие в много страни броят на младите хора, постъпващи в университет, нараства, но те избират други области, а не науката. От гледна точка на съотношение между половете, проблемът е още по-голям, защото като цяло момичетата по-слабо се интересуват от наука, отколкото момчетата.

NTSE се стреми да използва ИКТ като инструмент, с който да направи изучаването на предметите по точните науки по-привлекателно и достъпно. Целевите групи на проекта са ученици от общообразователните и професионални училища на възраст от 13 до 18 години; учители по точни науки, както и студенти в колежи и университети, посещаващи курсове по точни науки (бъдещи училищни преподаватели по науки). Проектът ще създаде Виртуална лаборатория (ВЛ) като експериментална виртуална помощ за ученето по точни науки. Тя ще служи като платформа за уроци по точни науки, като база данни за педагогически материали и като център за свързани с обучението по точни науки графични помощни материали, както и записани и интересни илюстрирани експерименти по нанотехнологии. Ще включва Нанонаучен център, представящ на учащите и на техните настоящи и бъдещи преподаватели чудесата на нанотехнологиите. Чрез ВЛ ще бъде изработена и представена програма за едноседмичен Научен обучителен лагер, включваща практически експерименти и демонстрации. Това е добра стъпка за изпитване на съдържанието и функционалностите на виртуалната лаборатория.