This is an example of a HTML caption with a link.
SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

Nano-Tech Science Education (NTSE) Web Sitesi


NTSE Projesi Özeti
Son yıllarda yapılmış sayısız çalışma, gençlerin temel fen bilimlerine olan ilgisinde çok şaşırtıcı bir düşüş olduğunu ortaya koymuştur. OECD nin yaptığı son araştırmalara göre de son on yılda birçok ülkede üniversiteye giren genç sayısı artmakta ancak bu gençler fen bilimleri dışındaki alanlara yönelmektedir. Meseleye cinsiyet odaklı bakıldığında ise durum daha da vahim gözükmektedir. Çünkü kız öğrencilerin, erkeklere kıyasla, fen bilimlerine olan ilgisi genel olarak daha düşük seviyededir.

NTSE, fen bilimleri öğrenimini daha çekici ve erişilebilir kılmak amacıyla Bilişim ve İletişim Teknolojilerini araç olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Projenin hedef grupları ise genel lise ve meslek liselerinden 13 ile 18 yaş arası öğrenciler, fen bilimleri öğretimi dersleri alan yüksekokul ve üniversite öğrencileri ( fen bilimleri öğretmen adayları) dir. Proje için bir Sanal Laboratuar kurulacak ve bu sayede fen öğrenimine, deneyli sanal destek verilmiş olacaktır. Bu laboratuar fen dersleri için bir platform, öğretim materyalleri için bir veritabanı olarak ve aynı zamanda fen öğrenimine yönelik grafik destek unsurları ile kaydedilmiş ve görsel(resimli), ilgi çekici Nano-Teknoloji Deneyleri için bir merkez şeklinde hizmet verecektir. İçinde öğrenciler ve onların stajyer/müstakbel öğretmenlerine nano-teknolojilerin mucizelerini sunan bir Nano-Bilim Merkezi de bulunacaktır. Sanal Laboratuar aracılığıyla, uygulamalı deneyler ve sunumları da kapsayan bir haftalık Bilim Kampı Eğitim programı geliştirilecek ve paylaşılacaktır. Bu da içerik ve sanal laboratuarın işlevlerinin tasdiki için önemli bir adım olacaktır.