SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

ВЪВЕДЕНИЕ

Нанотехнологии за обучение по науки (NTSE) е ИКТ проект по KA3, целящ да използва ИКТ като иструмент, който да направи изучаването на предмети по точните науки по-привлекателно и достъпно. Целевите групи са ученици от общообразователните и професионални училища на възраст от 13 до 18 години; учители по точни науки, както и студенти в колежи и университети, посещаващи курсове по точни науки. Главно, проектът ще създаде Виртуална лаборатория като експериментална виртуална помощ за обучение по точни науки. Проектът се стреми да се справи с проблемите, внедрявайки утвърдени, но към момента независими технологични решения в съзидателни и мотивиращи педагогически материали и виртуални обучителни среди.