SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

INTRODUCERE

Proiectul Nano Technology for Science Education (NTSE) e un proiect Transversal KA3 ICT ce urmăreşte utilizarea instrumentelor TIC pentru a conduce la un proces de învăţare a ztiinţelor mai atractiv şi accesibil. Grupurile ţintă ale proiectului sunt elevi de la şcolile generale şi vocaţionale cu vârste cuprinse între 13 şi 18 ani, profesori de ztiinţe şi studenţi ce urmează studii universitare de licenţă în domeniul ztiinţelor (viitori profesori de ztiinţe). Zn cadrul proiectului se va dezvolta un Laborator Virtual, ca un ajutor virtual experimental pentru învăţarea ştiinţelor. Proiectul urmăreşte rezolvarea problemelor prin integrarea dezvoltărilor tehnologice în materiale de predare creative şi atractive şi în spaţii virtuale de învăţare.