SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

GİRİŞ

Fen Eğitimi İçin Nano Teknoloji (NTSE), fen bilimleri öğrenimini daha çekici ve erişilebilir kılmak amacıyla Bilişim ve İletişim Teknolojilerini araç olarak kullanmayı amaçlayan bir Transversal KA3 ICT projedir. Projenin hedef grupları ise genel lise ve meslek liselerinden 13 ile 18 yaş arası öğrenciler, fen bilimleri öğretimi dersleri alan yüksekokul ve üniversite öğrencileri ( fen bilimleri öğretmen adayları) dir. Projenin özünde, fen eğitimine deneyli sanal destek ortamı sağlamak amacıyla bir sanal laboratuar kurulması vardır. Proje, yaratıcı ve motive edici öğretim materyalleri ve sanal öğrenim alanlarıyla, iyi yapılandırılmış/köklü aynı zamanda bağımsız olan teknolojik gelişmeleri birleştirerek problemlere çözüm getirme arayışındadır.