SHARE NTSE
SCITEED CONGRESS
INT-NTSE CONGRESS
Nano-Science Camp
Contact NTSE

NTSE Project.
Email: info@ntse-nanotech.eu

KATILIMCILAR

2002 de kurulmuş olan Doğa Okulları, İstanbul’da ana okuldan liseye 39 okul, 15 000 öğrenci ve 1000 çalışanı bünyesinde bulunduran 8 adet kampusa sahiptir. Türkçedeki anlamıyla özdeş olarak Doğa Okullarının amacı, öğrencilere çok yönlü, katılımcı, yaratıcı ve duyarlı bir bireysel gelişim kazandırmaktır. Doğa sevgisi ve doğayla öğrenme merkezli bir yaklaşım benimsenmiştir.

Doğa Okulları aynı zamanda ICT (Bilişim ve İletişim Teknolojileri) entegrasyonuna da büyük önem vermektedir. Tüm sınıflar akıllı tahta ile donatılmış olup, öğretmen ve öğrencilerin, müfredat konularını online takip edebilmelerine olanak tanıyan “Doğa Online” adlı bir sanal kütüphane de hizmet vermektedir. Bir diğer teknolojik imkan ise öğrencilere ödevlerini online ve interaktif olarak yapabilme olanağı sağlayan ve ayrıca proje ve sınav hazırlama amaçlı da kullanılabilen “E-HOMEWORK” (E-Evödevi) hizmetidir. Bu teknolojiyle öğretmen ve veliler, öğrencilerin aktivitelerini takip edebilirler.

“E-Doga” programı ise velilere, öğrencilerin ders programları, öğretmenler, sınav takvim ve sonuçları gibi bilgilere erişim imkanı sağlar. Program, veli-öğretmen-öğrenci eğitim üçgeni oluşturmaya yöneliktir.

Fondazione Idis-Citta della Scienza,1987 den bu yana Napolide hizmet veren, kar amacı gütmeyen bir organizasyon olup bilimsel bilgi, teknolojik yenilikler ve eğitim araştırmalarının diseminasyonu (yayımı) alanında öncü bir rol oynar. Bu bilim merkezi sunduğu kalite, içerik, yüksek interaktivite, hizmet alanı(10000 metrekare), teknoloji yenilikleri ve sergi alanlarıyla İtalya’nın en önde gelen interaktif fen müzesi haline gelmiş( yılda 350 000 civarında ziyaretçi ) ve Avrupa düzeyinde “En İyi EMYA Fen Müzesi Micheletti Ödülü 2005”, “ Fen İletişimi Descartes Ödülü 2006” gibi önemli ödülleri almıştır.Organizasyonca gerçekleştirilen çok sayıdaki okul eğitimi temalı aktiviteden, İtalyan polisiyle birlikte gerçekleştirilen ve öğrenciler arasında kanuna uygunlukta önleme kültürü ve bilinci yaymaya yönelik olan Kanuna Uygunluk (Legalite) &Fen adlı Proje bahsedilmeden geçilemeyecek bir etkinliktir.

Sirma Media, e-ansiklopedi, sözlük, vb. multimedya bilgi kaynakları yayını ve ayrıca eğitim oyunları, web tabanlı bilgi portalları , dil araçları gibi yazılım programları geliştirme alanlarında faaliyet gösteren, Bulgaristan’ın lider bir yayıncısıdır. Sirma Medya’nın tasarım, yazılım geliştirme ve çoğunluğu Bulgaristan Eğitim, Gençlik ve Bilim Bakanlığı tarafından sipariş edilmiş olan multimedya bilgi ürünleri destek ve bakım hizmetleri alanlarında çok büyük bir tecrübesi bulunmaktadır. Sirma Medya Ürünleri 3000 Bulgar okulunda kullanılma uygunluk ve onayına sahiptir ve mevcut devlet müfredatı çerçevesinde halen aktif olarak kullanılmaktadır. Sirma Medya, öğretmen eğitimi kursları geliştirir ve organize eder.

Sirma Medya, 400 yüksek nitelikli çalışanıyla Bulgaristan’ın ilk 3 yazılım şirketinden biri olan Sirma Grup Holding in bünyesindedir. Ontotext (Bilgi İşlem Araştırma&Geliştirme Laboratuarı) adındaki bir şirketiyle de holding, 5. ve 6. Avrupa Araştırma ve Geliştirme Çerçeve Programlarında en aktif Bulgar katılımcıdır.

Uygulamalı ve Sayısal Matematik Enstitüsü (IACM) Eğitim Araştırma ve Değerlendirme Grubu (ERE), Yunanistan’ın Girit adasının Heraklion bölgesinde faaliyet gösteren küçük bir araştırma ekibi olup teknoloji destekli eğitim (deneysel, yerleşik, adaptif/uyumlayıcı, emsalli öğrenme gibi çeşitli öğrenim yaklaşımlarının pedagojik etkinliği odaklı); öğretme, öğrenme ve öz değerlendirme organizasyonu alanlarında araştırma yapar. Aralarında Çoklu Zeka Kuramı, Öğretmenlerin Mesleki Gelişimi(Bilişim ve İletişim Teknolojileri Pedagojik Uygulamaları ve Özel Oryantasyonların Disiplin Pedagojisi odaklı), Yaşam Boyu Öğrenme (Formal ve İnformal Öğrenim Ortamlarında Yeni Teknolojilerin Kullanımı odaklı), Sosyo Ekonomik Araştırma (Öğrenme Sürecinde ve Organizasyonel Değişimde Bilişim ve İletişim Teknolojileri Kullanımının Sonuçları odaklı) gibi çeşitli öğrenme organizasyon kuramlarını da ele almış, çalışmalar yapmıştır.

Center for Creative Training Association (CCTA), eğitim alanında kamu yararına çalışmak amacıyla kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen bir dernektir. Eğitim ve öğretim alanlarında pozitif değişimlere ( uygulamalı eğitimde, temel yeterlilikleri gerçek anlamıyla barındıran ve gençlerin başarılı sosyal ve mesleki uygulamalar için potansiyellerini kullanmalarını kolaylaştıran bir değişiklik) katkı yapmayı amaçlar. Çalışmalarını genellikle okul çağındaki gençlere yönelik tutar. Gençlerin kişiliklerinin dengeli ve kapsamlı gelişimini sağlayacak okul dışı etkinlik programları geliştirir, bilgi için özgür iletişim ve yaratıcı yaklaşımı teşvik eder. Gençler için olan bu tür çalışmaların yanında, interaktif yöntemlerin ve öğretimde yenilikçi yaklaşımların yaygınlaşmasına yönelik çok sayıda öğretmen yetiştirme programı da sunar. CCTA 2009 yılında, bir Bulgaristan ortak okullar ağı geliştirmeye başlamıştır ve bu ağın hâlihazırda 40 aktif üyesi olup, genişlemesi sürmektedir.

Universitatea Valahia Targoviste, 1992’de kurulmuş bir devlet üniversitesidir ve bünyesinde 8 adet fakültesi (3-4 yıl süreli dersler veren) bulunur.Üniversite lisans derecesinde 28, master düzeyinde 26 program sunmanın yanı sıra doktora(Tarih, Materyal Bilim ve Ekonomi alanlarında), öğretmen geliştirme kursları, uzaktan(Açık öğretim) /hayat boyu öğrenme kursları imkanı da tanımaktadır. Tüm bu programlarda 350 öğretmen rehberliğinde 12 000 öğrencisi vardır. Öğretmen geliştirme ve uzaktan eğitim organizatörlüğünün yanı sıra Socrates-Comenius projelerinde gerek koordinatör, gerek proje ortağı olarak edinilen deneyimler, söz konusu üniversite personelinin sanal enstrümanlar(araçlar), paylaşım platformları ve web paylaşım araçlarıyla çalışmada oldukça önemli bir tecrübe sahibi olmasını sağlamıştır.